40FINGERS DNN Nederlands40FINGERS DNN English

DNN Style Helper Skin Object

Over de Style Helper

Met het 40FINGERS StyleHelper Skin object kunt u onder anderen de CSS en de Javascript die door DNN wordt geladen beinvloeden.
U kunt CSS en JS files verwijderen en toevoegen, meta tags veranderen en toevoegen en daarbij kunt u ook nog filteren op allerlei condities.

Voorbeelden van deze condities zijn het type browser, de gebruikersnaam, rollen van de gebruiker, quewry string parameters etc.

Om de StyleHelper te kunnen gebruiken moet u:

  1. Het installatiepakket downloaden van codeplex.
  2. De Stylehelper installeren in uw DNN isntallatie.
  3. De gebruikte skin aanpassen door er een referentie naar de StyleHelper aan toe te voegen.

De StyleHelper is dus geen Module, u kunt hem alleen gebruiken vanuit de skin.

Voor de documentaite verwijzen wij u naar onze engelstalige website.